W trosce o zdrowie i komfort życia


Kontakt

Winpharm sp. z o.o. sp. k.
ul. inż. Stefana Skrzywana 6, 93-588 Łódź, Polska
tel: +48 42 2031431
fax: +48 42 2031284
email: biuro@winpharm.pl

Spółka Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357671.

WinPharm - W trosce o zdrowie i komfort życia